Carmen Cozma s-a născut în 1961, în Iaşi, unde şi-a făcut şi studiile de muzică şi filosofie.

În 1984, a absolvit secţia de Filosofie-Istorie a Facultăţii de Istorie şi Filosofie din Universitatea „Al.I.Cuza”, cu o teză de semiotică a muzicii.

În 1996, a obţinut titlul de Dr. în filosofie la Universitatea „Al.I.Cuza” din Iaşi, cu o teză de etică.

În prezent, este profesor la Facultatea de Filosofie a Universităţii „Al.I.Cuza”; titular al cursurilor de: etică; deontologia profesiei de asistenţă socială; fenomenologia artei; etică profesională; etica cercetării ştiinţifice.

Este conducător de doctorat în domeniul fundamental: ştiinţe umaniste, domeniul: filosofie, subdomeniul: etică.

Este membru al International Society of Phenomenology and Sciences of Life (World Phenomenology Institute, Hanover); redactor şef-adjunct al Revistei Cultura. International Journal of Philosophy of Culture and Axiology (Universitatea „Al.I.Cuza”, Iaşi); membru în colegiul de redacţie al Revistei Artă şi Educaţie Artistică (Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Bălţi – Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Chişinău).

Desfăşoară o intensă activitate de cercetare, participînd la importante manifestări ştiinţifice din ţară şi din străinătate, publicînd studii şi articole în volume colective şi în reviste de specialitate.

Comunicări prezentate la: Paideia. Philosophy Educating Humanity, XXth World Congress of Philosophy, Boston, 1998; The Passion for Truth: Reality, Cognition, Deceit, Illusion Revisited, Congreso Internacional de Fenomenologia, Puebla, 2000; Festivalul Internaţional Lucian Blaga, Cluj-Napoca, ediţiile 2003, 2005, 2007; Philosophy Facing World Problems, XXIst World Congress of Philosophy, Istanbul, 2003; Phenomenology World-Wide at the Beginning of the Third Millennium, Third World Congress of Phenomenology, Oxford, 2004; Kant – Symposium, Iaşi, 2004; Person and Society, International Congress of Philosophy, Braga, 2005; Conferinţe şi Simpozioane Internaţionale în domeniile: Ştiinţe ale Educaţiei, Filosofia şi Psihologia Muzicii, Bioetică, organizate la Chişinău şi Bălţi (1995–2007); Conferinţe Internaţionale de Fenomenologie, desfăşurate la: Cracovia, Roma, Istanbul, Nijmegen, Daugavpils (1999–2007).

Profesor invitat la: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Republica Moldova (1998); „St.Joseph” College, West Hartford, Connecticut, USA (2005).

A publicat: volume de autor; cursuri universitare; numeroase studii, articole, recenzii în volume colective - apărute la edituri româneşti din Bucureşti, Cluj-Napoca, Galaţi, Iaşi, Suceava, şi străine: Kluwer Academic Publishers, Poietikē, Presa Universitară Bălţeană, Springer, Ştiinţa, Založba – , precum şi în reviste de specialitate – Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al.I.Cuza”; Artă şi Educaţie Artistică; Cultura; Revista de Filosofie; Symposion.

 

 

 

image